رمز بازی ها

درباره ی بازی شاه آرتور
نویسنده : علیرضا آذرمهری - ساعت ٤:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۸
 

 

 


بازی King Arthur: The Role-Playing Wargame - شاه آرتور
بازی جدید نقش آفرینی و استراتژیک جدید شاه آرتور که داستان کلاسیک و حماسی پادشاه قدرتمند انگلستان را به نمایش
می گذارد .
این بازی را می توان ترکیبی عالی از دو ژانر استراژیک شهر سازی و تمدن سازی و بازی نقش آفرینی حماسی دانست که در قرون

وسطی و اسطوره ای بریتانیا کبیر در حال وقوع است و شما نقش پادشاه قدرتمند و فرمانروای افسانه ای" شاه آرتور" را به عهده

خواهید داشت .
این بازی را می توان در ژانر و شبیه سری بازی های بسیار پرطرفدار Total War دانست و قرار داد .
سازنده : کمپانی Neocore Games
ناشر : کمپانی Neocore Games
تاریخ انتشار : November 24, 2009
وب سایت اختصاصی : King Arthur The Roleplaying Wargame
رده بندی ژانر : اکشن اول شخص جنگی

ویژگی های بازی King Arthur: The Role-Playing Wargame:
- بازی زیبای انفرادی با شش مرحله مهیج و داستان وار زیبا .
- استراتژیک زیبای شهر سازی و تمدن سازی با گرافیک سه بعدی مهیج .
- تعداد بسیاری ایتم در قالب این بازی استراتژیک .
و ......
حداقل سیستم مورد نیاز بازی

King Arthur: The Role-Playing Wargame:
OS: Windows XP SP2/Vista/7
Processor: AMD Athlon 3500+ or Intel Pentium IV 3.4 Ghz
Memory: 1Gb RAM (XP) 1.5Gb RAM (Vista/7)
Graphics: Nvidia 6600 (256Mb) / ATI Radeon X700 (256Mb)
DirectX®: 9.0c or higher
Hard Drive: 8 Gb of free space

 

* امکانات    : پست بازیکن (بر اساس داستان) کمپین تغییر به صورت پویا با 6 قسمت

* باز کردن مبارزه با جناح مخالف به پایان رسید

* روشن کردن بر اساس ساختمان بر روی یک نقشه امپراتوری 3D

* هزاران تن از سربازان واقعی در زمان جنگ حماسه

* ده ها تن از انواع واحد های مختلف با ظاهر منحصر به فرد

* های شبکه و چند نفره که بر روی خط : مبارزه با گشتن در battlemaps مختلف.

 


 
 
رمز های بازی زیبای شاه آرتور
نویسنده : علیرضا آذرمهری - ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸۸
 

 

 

Press [Ctrl] + [Shift] + 1 to display the console window. Enter one of the

following codes to activate the corresponding cheat function.

Note: Press [F1] while the console is displayed to list all commands. Press

[F3] to step back to the last command.

 

Effect                                                                         Code

------------------------------------------------------------------------------------------

Set speed of indicated unit type                                     - SetSpeed [unit type number] [number]

Display speed of indicated unit in battle                          - GetSpeed [unit type number]

Add or remove an artifact to or from indicated hero        - Artifact [hero name] [artifact name]

Set experience points for the hero                                 - SetXP [number]      

Add experience points for the hero                                - AddXP [number]     

Add experience points to units of the given army            - AddUnitXP4Army      

Drop connection or force reconnection in multi-player - net      

Add victory points to the player                                     - GiveVP        

Add vp threshold to the player                                      - GiveVPTreshold      

Display three strength value of the given unit                  - GetStrength     

Send actual camera position to the peer                        - SendCamera            

Sends chat message to the peer in multi-player mode     - Chat  

Give HP or mana to the given unit in battle                      - GivePoints      

Spawns a quest to the given hexafield at Strategy map - SpawnQuest [quest name]       

Complete active quest with no rewards                         - FinishActiveQuest     

Give artifact to the hero                                               - GiveArtifact [artifact name]   

Give a skill to the hero                                                 - AddSkill [skill name]            

Give brides to the player                                              - GiveLady     

Spawn new unit into the army of the given hero             - GiveArmyUnit [unit name]        

Give faith to the player                                                 - GiveFaith [-20 to 20]            

Give virtue to the player                                               - GiveVirtue [-20 to 20]          

Give money to the ruler                                                - GiveMoney [amount]            

Give some food to the player                                        - GiveFood     

Set God mode in autobattles                                         - AutoBattleGodMode           

Given ruler declares war against the player                    - DeclareWarToHuman

Disable all archery damage                                          - DisableArcheryDamage         

Enable archery damage                                               - EnableArcheryDamage         

Kill all units of the player in battle                                  - KillAll  

Indicated player wins the battle                                    - WinBattle [player number